Kernwaarde: gelijkwaardigheid​

Bij Bord&Stift zijn we horizontaal georganiseerd. We hebben geen bazen of managers die de koers uitzetten; we laten ons leiden door onze visie, missie en kernwaarden. Onze kernwaarden zijn: gelijkheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid, transparantie, oplossingsgerichtheid en zelfzorg. In deze blog vertellen we je meer over de kernwaarde gelijkwaardigheid.

Niemand legt een ander een taak op. Dat is een van onze basisregels, in een bedrijf zonder manager, directeur of eigenaar. Uiteraard kan je je collega’s van alles verzoeken en wordt verwacht dat iedereen zich aan afspraken houdt, maar niemand heeft in essentie meer macht of autoriteit dan een ander.

Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Niet iedereen heeft altijd dezelfde beslissingsbevoegdheid. Je hebt namelijk een bepaalde rol in het maakproces: als schrijver ga je over de tekst, als tekenaar over de tekeningen. Anderen kunnen meedenken, een frisse blik is heel waardevol. Maar we erkennen ieders expertise, jij bent op een project kapitein op jouw schip. Ook zitten we ieder in teams waarin we bedrijfsvoeringstaken doen. Als je niet in een team zit, beslis je ook niet mee over dat onderwerp.

Je zou die beslissingsbevoegdheid wel kúnnen hebben. Als jij de financiën belangrijk en interessant vindt, kan je ervoor kiezen om in Team Geld te gaan. Als jij warm van binnen wordt van lampen ophangen, ga je in Team Kantoor. De weg ligt open om je bezig te houden met wat jij wil.

Deze gelijkwaardigheid werkt door in álles; in wat we doen, hoe we dat doen, de sfeer op kantoor, hoe we samenwerken. Je werkt niet voor je manager, maar voor het bedrijf, voor je collega’s. Je doet een taak omdat het nodig is of jij er zin in hebt, niet omdat iemand anders je dat heeft opgedragen. De samenwerking met collega’s is altijd gelijkwaardig, wat een prettige en veilige werkomgeving creëert. Je mag van alles uitproberen, maar je moet ook je verantwoordelijkheid nemen – meteen onze volgende kernwaarde: vrijheid en verantwoordelijkheid.

Natuurlijk speelt er in de praktijk van alles mee. Stel je bent druk, maar een projectplanner heeft moeite een team samen te stellen voor een nieuw filmpje, of je marketingcollega is ziek en die ene klus moet écht gedaan worden. Dan voelt het helemaal niet altijd als een mogelijkheid om te zeggen: Nee, daar heb ik echt geen tijd voor. En omdat er niemand is die je iets opdraagt te doen, moet je alles uit jezelf halen. Dat kan als een druk voelen en voor passiviteit zorgen. 

Geen enkel systeem is perfect. Maar voor ons werkt dit heel goed. Samen maken we Bord&Stift.