Met de monteurs van het project CrossOver hebben we gebrainstormd hoe we hun werkzaamheden het beste kunnen weergeven. Zelf hebben ze ook een bijdrage geleverd door te tekenen!