Bord&Stift manifest

Bij Bord&Stift willen we complexe zaken begrijpelijk maken. We willen ook dat die complexe zaak, de goede zaak is. Maar wat is dat precies, de goede zaak?

Gelukkig zijn er steeds meer mensen, organisaties en bedrijven die ons inspireren in de zoektocht naar het antwoord op die vraag. Die door het maken van bewuste en gedurfde keuzes bijdragen aan een betere wereld van morgen. Een eerlijkere, schonere en minder verdeelde wereld.

Wat die partijen bindt is het inzicht dat ons huidige economische systeem debet is aan tal van catastrofale problemen. Zo heeft de voortdurende focus op groei bijvoorbeeld geleid tot grote klimaatproblematiek, ongelijkheid en toename van psychosociale problemen.

Daar willen we niet aan bijdragen.

Wij willen met het werk dat wij doen, hoe wij onszelf organiseren en wat wij uitdragen bijdragen aan de wereld van morgen. We kunnen als klein bedrijfje natuurlijk niet een economische structuur omverwerpen, maar we kunnen wel onderdeel zijn van een steeds groter wordende stroming van bewuste ondernemingen. Door trouw te zijn aan onze waardes en daarnaar te handelen.

Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 niet langer voor bedrijven die bijdragen aan de problemen van de wereld van gisteren. 

  • Bedrijven met een fundamenteel gebrek aan duurzaamheid (bv. olie-industrie, de luchtvaartsector, bio-industrie). 
  • Bedrijven die overmatige consumptie stimuleren (reclame-industrie, de reisbranche).
  • Bedrijven die ongelijkheid in de kaart spelen. 
  • Bedrijven die beleggen in onethische zaken zoals de wapenindustrie of houtkap (een groot deel van de bancaire sector en pensioenfondsen).


Niet alleen omdat wij ervan overtuigd zijn dat er voor deze bedrijven geen plek is in de wereld van morgen. Ook omdat ons hart ligt bij organisaties, bedrijven en instanties die zich inzetten voor positieve zaken. Voor duurzaamheid, gelijkheid, onderwijs of zorg & welzijn.

Daarom focussen wij ons nog gerichter op vijf verschillende pijlers. Dit zijn de vijf gebieden waarin we ons verder willen specialiseren omdat deze passen bij onze waarden, en omdat ons werk daar het meeste waarde heeft. De vijf pijlers zijn:

  1. Onderwijs
  2. Zorg
  3. Duurzaamheid
  4. Sociaal-maatschappelijk
  5. Horizontaal organiseren