Een live tekenaar is een soort sneltekenaar, want je moet heel snel informatie in beelden kunnen vangen Ook is een live tekenaar een soort notulist 2.0. In plaats van in woorden te vatten wat er besproken wordt tijdens een congres of evenement, vatten we het samen in beelden. Hierdoor worden ideeën direct helder en ook voor iedereen in één oogopslag toegankelijk. Ook is het op een bepaalde manier direct een reflectie op datgene wat besproken wordt, omdat het is vertaald in een beeld.