Tijdens een tekenworkshop ontstaat een gezamenlijke beeldtaal

Live tekenen

Wil jij met je team aan de slag met een thema dat speelt binnen jouw organisatie? Tijdens een tekenworkshop helpen we concepten te versimpelen en om te zetten in beeld. Ideeën die veel woorden kosten kunnen in een klein tekeningetje meteen helder gemaakt worden.

Bij een tekenworkshop leer je tekeningen in te zetten om een boodschap over te brengen. Dat kan het hoofddoel zijn van de workshop, maar ook een middel om een inhoudelijke component vorm te geven. Zo kan je samen een visie of missie voor je organisatie ontwikkelen of aanscherpen, of een strategie concretiseren. Maar je kan ook uitleggen waar je proefschrift nu precies over gaat of wat je persoonlijke doelen zijn voor over vijf jaar. Daarvoor werkt een stick-figure vaak net zo goed als een Rembrandt-achtige beeltenis.

Pakkende beelden

De workshops die we geven zijn afgestemd op het doel: maatwerk dus. Hierdoor leren deelnemers niet alleen de basis van visuele communicatie, maar vinden ze het ook inhoudelijk interessant. Met behulp van opdrachten die laagdrempelig beginnen en dan opbouwen in moeilijkheid leren ze om te vertellen met tekeningen. De opdrachten kunnen vrolijk en speels zijn (Pictionary!) of juist echte breinbrekers die vragen om concentratie. Daarna kan wat er geleerd is ingezet worden om inhoudelijk aan de slag te gaan. Een team kan bepaalde pakkende beelden kiezen en die vanaf nu vaker gaan gebruiken. Dat werkt goed: veel mensen denken visueel. Een krachtig beeld wordt beter onthouden.

Het leuke van samen tekenen is dat er een gezamenlijke beeldtaal ontstaat. De tekeningen geven aanleiding tot discussie, maar ook richting, waarmee je voorkomt dat een discussie op onduidelijke zijpaden terechtkomt. Tekenen dwingt je concreet te worden, want vage begrippen laten zich moeilijk visualiseren. Tekeningen hebben geen bijzinnen, dus moet je bij de kern van je idee blijven. Inhoudelijk is het daardoor mogelijk om in een beperkte tijd enorme stappen te zetten. Het levert energie op om op een andere manier over dingen na te denken en daarmee tot verrassende vondsten en verbanden te komen. Tekenen spreekt tot de verbeelding, heeft een hoge teambuildingfactor en last but not least: tekenen is leuk!

Hoe vinden onze tekenaars het om een tekenworkshop te geven?

Theo: ‘Onlangs waren bij een workshop zo’n vijftig deelnemers zo gegrepen door de tekenopdracht dat je alleen het geluid van stiften op papier kon horen. Dat zijn magische momenten. Het is altijd spannend of de bedachte opbouw van de oefeningen leidt tot de dynamiek en inhoudelijke stappen die je voor ogen hebt. Goed inspelen op wat er gebeurt is een kunst en een uitdaging.’

Floris: ‘Het verbaasde mij hoe makkelijk mensen goede beelden konden verzinnen nadat ze een half uurtje waren opgewarmd. En ze blijken in tekeningen minder bang om zo nu en dan een grapje te maken. Zo krijgt een getekend verslag vanzelf karakter.’

Ook een workshop tekenen volgen? Lees er meer over of neem contact met ons op!

Lees ook
Kick of naar de Kern-sessie: echt tot de kern van je boodschap komen